Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) controleert en houdt toezicht op het College van Bestuur (CvB). Als werkgever is de RvT bevoegd om bestuurders te benoemen. Het CvB legt verantwoording af aan de RvT.

 

In de praktijk fungeert de RvT vooral als klankbord voor het CvB, waarbij de RvT oog heeft voor de belangen van álle betrokkenen binnen de stichting: leerlingen, ouders, leerkrachten, directies, CvB en staf. En daarbij zowel de lange als de korte termijn in de gaten houdt.

 

De RvT is geïnteresseerd in de grote lijnen, houdt zich niet bezig met de dagelijkse gang van zaken. Het is een bewuste keuze het CvB de ruimte te geven om het beleid te ontwikkelen en in te vullen.

 

De RvT vindt het belangrijk om benaderbaar en transparant te zijn. Om goed op de hoogte te blijven, bezoekt de RvT op eigen initiatief regelmatig de vijf aangesloten scholen. Verder heeft de RvT twee maal per jaar overleg met de GMR.

 

De vijf leden van de RvT zijn open naar elkaar toe, zijn geïnteresseerd in elkaars meningen en staan open voor andere zienswijzen. Uiteindelijk wordt er als RvT een gezamenlijk, afgewogen standpunt ingenomen.

 

Ambitie van de RvT is het creëren en continueren van een stabiele en stimulerende omgeving, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om leuk en goed onderwijs te volgen en te geven.

 

De RvT is te bereiken via raadvantoezicht@obswijk.nl.

Vacature

lid
Bep

Bep van der Linden

Bep van der Linden

Lid
foto jwvdb SNY01779.1

Jan Willem van den Boogert

Jan Willem van den Boogert

Waarnemend voorzitter
me._002

Jacinto Louisa

Jacinto Louisa

Lid
Sjaak

Sjaak Lentink

Sjaak Lentink

Lid