College van Bestuur

Inspireren, stimuleren en faciliteren. Zo ziet Henny Sikken, voorzitter College van Bestuur, haar taak.

 

Als bevlogen, ervaren bestuurder heeft zij een heldere onderwijskundige visie. Ze vindt het vooral belangrijk dat kinderen invloed hebben op het eigen leerproces en in staat worden gesteld ontdekkend te leren. Zonder het kind los te laten. Maar door het op een andere manier vast te houden.

 

Onderwijs waarin het kind centraal staat, ieder met eigen talenten, manieren van leren, en routes. Onderwijs waarbij niet alleen kennis wordt overgedragen, maar ook vaardigheden worden aangeleerd zoals samenwerken, communiceren, respect, burgerschap, ICT-vaardigheid, mediawijsheid en innovatief denken. In het belang van het kind van nu, in het belang van de wereldburger van morgen.

 

De onderwijsconcepten leiden bij de vijf scholen al tot veelbelovende resultaten, vooral dankzij de vakkundige, enthousiaste leerkrachten. Leerkrachten met passie voor hun vak, met liefde voor de kinderen.

 

De kracht van het College van Bestuur is mensen te inspireren, te stimuleren en de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Door samen te werken, te netwerken, kaders te scheppen en financiële middelen vrij te maken, wil het College van Bestuur samen met haar staf een vernieuwende, inspirerende onderwijskundige omgeving blijven creëren. Een omgeving waarin kinderen van vandaag worden opgeleid tot zelfbewuste burgers van morgen.

Henny-Sikken

``Door te inspireren, stimuleren en faciliteren wil ik onderwijsvernieuwing mogelijk maken. In het belang van onze kinderen.``

Henny Sikken

Voorzitter College van Bestuur