Begroting

Onderstaande link is de meerjarenbegroting voor de jaren 2018 tot en met 2021 met daarin opgenomen de jaarbegroting voor 2018. Deze begroting is gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van de stichting, de afzonderlijke schoolbeleidsplannen en de activiteiten die op basis van deze plannen in 2018 plaatsvinden.

 

Begroting 2018-2021