Begroting

Onderstaande link is de meerjarenbegroting voor de jaren 2021 tot en met 2024 met daarin opgenomen de jaarbegroting voor 2021. Deze begroting is gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van de stichting, de afzonderlijke schoolbeleidsplannen en de activiteiten die op basis van deze plannen in 2021 plaatsvinden.