Begroting

Onderstaande link is de meerjarenbegroting voor de jaren 2020 tot en met 2023 met daarin opgenomen de jaarbegroting voor 2020. Deze begroting is gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van de stichting, de afzonderlijke schoolbeleidsplannen en de activiteiten die op basis van deze plannen in 2020 plaatsvinden.