Begroting

Onderstaande link is de meerjarenbegroting voor de jaren 2019 tot en met 2022 met daarin opgenomen de jaarbegroting voor 2019. Deze begroting is gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van de stichting, de afzonderlijke schoolbeleidsplannen en de activiteiten die op basis van deze plannen in 2019 plaatsvinden.