Begroting

Onderstaande link is de meerjarenbegroting voor de jaren 2022 tot en met 2025 met daarin opgenomen de jaarbegroting voor 2022. Deze begroting is gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van de stichting, de afzonderlijke schoolbeleidsplannen en de activiteiten die op basis van deze plannen in 2022 plaatsvinden.