Home

De Werkschuit

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen naar een gewone basisschool gaan. De Werkschuit is zich bewust van haar taak kinderen in contact te brengen met de maatschappij. Het is belangrijk dat kinderen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Door met elkaar naar school te gaan, samen te leven en te leren bevorder je wederzijds begrip en respect.

De Werkschuit is een gezonde school. Dit betekent dat we structureel werken aan de gezondheid en de veiligheid van onze kinderen.
We zijn heel trots op onze prachtige binnentuin. De tuin wordt gebruikt voor de natuur- en kooklessen.

De Werkschuit is onderdeel van de brede school Noorderwaard. Dit betekent dat er naast onderwijs, voor- en naschoolse opvang van 7.30 uur tot 18.30 uur gerealiseerd wordt. De buitenschoolse opvang  werkt met  een gevarieerd activiteitenprogramma.

Motto van onze school

De Werkschuit is een school waar samen werken en samen leren centraal staan. Het motto in alles wat we doen is: ‘Er werk van maken’. ‘De Werkschuit maakt er werk van’ is de slogan in alle uitingen. Onze speerpunten zijn: effectief en gevarieerd lesgeven, een goede sfeer en betrokkenheid. Daarbij vinden wij leuke activiteiten belangrijk en een goede band met u als ouders.

Directeur: Harmke Kuppens
Adjunct directeur: Bert van Rijswijk

Kijk voor meer informatie op onze website: werkschuit_logo.jpg
www.obsdewerkschuit.nl

werkschuit_indruk.jpg

Er is veel speelruimte - in en om de school - voor de kinderen.